Verankeringsmortels

Met een verankeringsmortel bent u er zeker van dat alles effectief vast staat.

Solid'fix Flash F
Ankermortel snelverhardend
Toepassingsgebied
Solid'fix Flash F is geschikt voor het verankeren van o.a. straatmeubilair, verkeersborden, wegbewijzering, reclamezuilen, hekken, palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, dan wel in aansluiting met bestaande beton. 
Samenstelling
Solid'Fix F is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: speciale snelcement, Portlandcement volgens NBN EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/4 volgens NBN EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkingstijd en verharding van de mortel te regelen.
Eigenschappen
Solid'Fix F is een droge, voorgemengde supersnelhardende mortel speciaal ontwikkeld voor toepassing met een korte verwerkingstijd en een hoge beginsterkteontwikkeling.
Verwerken
Enkel zoveel Solid'Fix F aanmaken dat binnen de vermelde verwerkingstijd verwerkt kan worden. Meng Solid'Fix F met ca. 13 % zuiver water (ca. 3,25 L per 25 kg emmer, ca. 0,65 L per 5 kg emmer) met een mixer tot een homogene plastische mortel. Vermijd ontmenging door teveel water te gebruiken.
De te verankerende palen of constructie positioneren in het midden van de gaten of de sleuf.
Het gat ruim bevochtigen met zuiver water. De vers gemengde Solid'Fix F in het gat vullen rondom de te verankerende palen of constructie.
De natte mortel rond de paal aandammen.
De stand van de paal ( waterpas ) nakijken en eventueel corrigeren.
Het oppervlak benatten en gladstrijken.
Solid'Fix F is reeds verhard na 5 minuten ! en na ongeveer 1 uur belastbaar.
Volledige verharding na 28 dagen. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens het verwerken en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan 5°C en niet hoger dan 30°C. Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verbruik
Opbrengst Solid'Fix F:
1 ton droge mortel: 525 l mortelspecie/ ton
25 kg droge mortel: 13 l mortelspecie
5 kg droge mortel: 2,5 l mortelspecie
Technische kenmerken
druksterkte na 1 uur
> 4,0 N/mm²
 
druksterkte na 3 uur
> 6,0 N/mm²
 
druksterkte na 6 uur
> 7,0 N/mm²
 
druksterkte na 24 uur
> 10,0 N/mm²
 
druksterkte na 7 dagen
> 14,0 N/mm²
 
druksterkte na 28 dagen
> 25,0 N/mm²
 
granulometrie
0/4 mm
 
waterbehoefte
± 13 %
 
debiet / opbrengst
± 525 l/ton
 
volumemassa verharde mortel
± 2000 kg/m³
 
Verpakking
Solid'Fix F is verpakt in emmers van 25 kg, gestapeld op europaletten (600 kg per palet) of in emmers van 5 kg, gestapeld op europaletten (480 kg per palet) met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 6 maanden.Opmerking
 
Bijzonderheid 2
Snel hardend


Voorbereiding
 
 

 

 

Solid'fix Flash G
Snelhardende verankeringsbeton (15 min.)
Toepassingsgebied
Solid'fix Flash G is geschikt voor het vastgieten van o.a. straatmeubilair, verkeersborden, wegbewijzering, reclamezuilen, hekken, palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, dan wel in aansluiting met bestaande beton. 
Samenstelling
Solid'fix Flash G is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: aluminaatcement volgens EN 14647 en Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/10 volgens EN 13139 en EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkingstijd en verharding van het beton te regelen.
Eigenschappen
Solid'fix Flash G is een droge, voorgemengde supersnelhardende micro-betonmortel speciaal ontwikkeld voor toepassing met een ruime verwerkingstijd en een hoge beginsterkteontwikkeling.
Verwerken
Enkel zoveel Solid'fix Flash G aanmaken dat binnen de vermelde verwerkingstijd verwerkt kan worden. Meng Solid'fix Flash G met ca. 12,5 % zuiver water (ca. 3 L per zak van 25 kg) met een mixer tot een homogene plastische betonmortel. Vermijd ontmenging door teveel water te gebruiken.
De te betonneren palen of constructie positioneren in het midden van de gaten of de sleuf.
De vers gemengde Solid'fix Flash G in het gat vullen rondom de te betonneren palen of constructiedelen. 
De natte betonmortel rond de paal aandammen.
De stand van de paal (waterpas) nakijken en eventueel corrigeren.
Het betonoppervlak benatten en gladstrijken.
Solid'fix Flash G is reeds verhard na 15 minuten en na ongeveer 2 uur belastbaar.
Volledige verharding na 28 dagen.
Verbruik
Opbrengst :
- 1 ton droge mortel: ± 525 L betonspecie,
- 25 kg droge mortel: ± 13 L betonspecie.
Technische kenmerken
Druksterkte na 3 uur
> 6,0 N/mm²
 
Druksterkte na 6 uur
> 10,0 N/mm²
 
Druksterkte na 24 uur
> 14,0 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 25,0 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 35,0 N/mm²
 
Granulometrie
0/10 mm
 
Waterbehoefte
± 12,5 %
 
Debiet / opbrengst
± 525 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 2100 kg/m³
 
Verpakking
Solid'fix Flash G is verpakt in plastic zakken van 25 kg, gestapeld op europaletten (1350 kg per pallet) met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.
 Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de technische fiche.