Elastische voegen

Joint'seal Finish
Neutrale afwerkzeep voor silicone.
Toepassingsgebied
Joint'seal Finish is een hulpmiddel om het oppervlak van vers aangebrachte Joint'seal Premium af te gladden.
Samenstelling
Joint'seal Finish is een watergebaseerde oplossing met oppervlakte-actieve substanties.
Kleur
Transparante vloeistof.
Eigenschappen
-Reduceert de kans op vlekvorming tot een minimum bij het gladstrijken.
-Uitermate geschikt voor marmer- en natuursteensoorten.
-Behoudt de glans van het kitoppervlak.
-Neutraal en huidvriendelijk.
-Ontvet de huid niet.
-Kleurpigmenten van de kit worden niet uitgewassen.
Verwerken
Het afwerkgereedschap met Joint'seal Finish benatten en -indien nodig- bijkomend product op de voegkit aanbrengen. Het voegoppervlak onder lichte druk in de langsrichting van de voeg afstrijken. Een druk op de voegkit is noodzakelijk om de voegkit tegen de voegflanken te drukken zodat een goede hechting bekomen wordt. De afwerkzeep mag niet in grote hoeveelheden op de siliconenvoeg achterblijven en opdrogen, omdat de opgedroogde restanten onder omstandigheden tot een optische aantasting van de kitvoeg kunnen leiden. Zolang de afwerkzeep niet van zelf uit de voeg kan aflopen, dient deze zo spaarzaam mogelijk te worden toegepast, dus bijv. slechts het afwerkgereedschap ermee bevochtigen.

Om vlekken of verkleuringen op het natuursteen te vermijden, moet overtollige afwerkzeep voor het aandrogen met zuiver water verwijderd worden. Gebeurt dit niet kunnen vanwege de bijzondere samenstelling van natuursteen vlekken of verkleuringen niet geheel uitgesloten worden.

Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +10 °C en niet hoger dan +30° C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water.
Technische kenmerken
Densiteit (volgens ISO 1183-1 bij 23°C)
± 1 kg/L
 
Verpakking
Joint'seal Finish is verpakt in plastic flessen van 1 L.
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.
Opmerking
-Vanwege het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking, en de toepassing, dient de gebruiker steeds vooraf een op de toepassing gerichte proef te zetten.
-Bij het afwerken van Joint'seal Premium, met Joint'seal Finish, mag de voeg slechts éénmaal worden geëgaliseerd. Des te vaker de oppervlakken worden bewerkt met het gladstrijkmiddel, des te meer het unieke matte effect van de kit verloren gaat.
-Bij zeer gevoelige natuurstenen (b.v. Nero Impala of Nero Assoluto) kan het gebruik van Joint'seal Finish, ook andere afwerkzepen vlekken/verkleuringen veroorzaken, die met gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet meer te verwijderen zijn.
Voorbereiding mengsel
Joint'seal Finish is een gebruiksklaar product.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Joint'seal Premium
Hoogwaardig neutraal uithardende 1-component siliconenkit voor bouwkundige en sanitaire toepassingen.
Toepassingsgebied
Joint'seal Premium heeft een zeer ruim toepassingsgebied, zowel binnen als buiten, zoals:
-Afdichten van aansluitvoegen en uitzettingsvoegen in vloeren, wanden en gevels.
-Afdichten van aansluitvoegen en uitzettingsvoegen in sanitaire omgeving.
-Afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen.
-Afdichten en voegen van marmer en natuursteen in zwembaden, al dan niet permanent ondergedompeld.
-Afdichten van gelakt en geëmailleerd glas.
Systeembestanddelen
Voor het afstrijken van Joint'seal Premium, aangebracht op gevoelige ondergronden, raden we ten stelligste Joint'seal Finish aan. Dit om de kans op vlekvorming, op de ondergrond, te verminderen.
Samenstelling
Joint'seal Premium is een neutraal vernettende oximosilaan silicone afdichtingskit.
Kleur
Natuurwit, lichtbeige, beige, lichtgrijs, cementgrijs, antraciet, savannebruin, chocoladebruin.
Eigenschappen
-Hoge scheurvastheid.
-Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid.
-Duurzaam bestand tegen schimmelvorming.
-Satin/mat aspect na uitharding.
-Geurarm na uitharding.
-Zeer lage VOS uitstoot.
-Niet corrosief.
 
Voorbereiding ondergrond
De hechtvlakken moeten proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, oplosmiddelen, conserveermiddelen, water, resten van lijmen en afdichtingskitten en alle bestanddelen die de hechting van Joint'seal Premium nadelig kunnen beïnvloeden.
Reinigen van niet-poreuze ondergronden: d.m.v. een geschikt reinigingsmiddel (afluchttijd respecteren) en pluisvrije doek.
Reinigen van poreuze ondergronden: mechanisch d.m.v. staalborstel of slijpschijf.
Verwerken
De voegranden bekleden met een kleefband. De eventuele ondervoeg inbrengen op de vereiste diepte en de primer Joint'seal primer aanbrengen, indien van toepassing. Snijd vervolgens de punt van de cartouche boven de schroefdraad af, schroef de spuitmond erop en snijd deze overeenkomstig de voeg schuin af. Plaats de cartouche in een spuitpistool. Joint'seal Premium gelijkmatig en zonder luchtinsluiting vol in de voeg aanbrengen zodanig dat er een volledig contact tussen de kit en de hechtflanken. Vlak de siliconenkit vóór de vliesvorming af d.m.v. het neutrale gladstrijkmiddel Joint'seal Finish. Verwijder tenslotte de aangebrachte kleefband.

De voegbreedte moet zodanig ontworpen zijn, dat door de bewegingen van de aangrenzende constructiedelen, de praktische bewegingscapaciteit van 25% niet wordt overschreden. Bij de voegen moeten – aan de hand van de voegbreedte – de volgende voegdieptes worden aangehouden:
Voegbreedtes tot 10 mm: voegdiepte = voegbreedte (min. voegbreedte van 6 mm aanhouden).
Voegbreedtes > 10 mm: voegdiepte = 1/2 voegbreedte .

Voor voeglagen >15 mm, vooraf contact opnemen met de technische dienst van Cantillana.

Belangrijk:
-Bij het afwerken van Joint'seal Premium, met Joint'seal Finish, mag de voeg slechts éénmaal worden geëgaliseerd. Des te vaker de oppervlakken worden bewerkt met het gladstrijkmiddel, des te meer het unieke matte effect van de kit verloren gaat.
-Joint'seal Finish onverdund toepassen. Overtollig product onmiddellijk afwassen resp. verwijderen.
-Tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +35° C.
-Standaard bouwregels dienen te worden gerespecteerd.
-Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Verbruik
Ongeveer 100 ml/lopende meter voor een voegvulling van 10 x 10 mm.
Technische kenmerken
Densiteit (volgens ISO 1183-1 bij 23°C)
± 1.3 kg/dm³
 
Viscositeit bij 23°C
pasteus
 
Huidvormingstijd (bij 23°C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
± 10 minuten
 
Uitharding in 24 uren (bij 23°C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
voor ± 2 a 3 mm laagdikte
 
Shore-A hardheid (volgens ISO 868)
± 30
 
Rekspanningswaarde bij 100% (volgens ISO 37, S3A)
± 0.5 N/mm²
 
Scheurrek (volgens ISO 37, S3A)
± 600 %
 
Diensttemperatuur
-40°C tot +180°C
 
Volumeverlies volgens ISO 10563
< 10%
 
 
 
 
Aanhechting op:
Resultaat:
 
 
 
 
ABS
T
 
Acrylglas/PMMA (plexiglas,...)
T
 
Acrylsanitair
OK
 
Aluminium blank
OK
 
Aluminium geanodiseerd
OK
 
Aluminium met poedercoating
T
 
Aluminium met teflonhoudende poedercoating
T
 
Lood
OK
 
Ijzer
OK
 
Glas
OK
 
Hout gelakt/ gebeitst (oplosmiddelhoudend)
OK
 
Hout gelakt/ gebeitst (watergebaseerd)
OK
 
Keramiek, geglazuurd
OK
 
Keramiek, ongeglazuurd
OK
 
Polyester
OK
 
Polypropyleen
T
 
PVC (hard of zacht)
Joint'seal Primer
 
 
 
 
 
OK = goede hechting zonder primer
 
 
T = vooraf test aanbevolen
 
Verpakking
Joint'seal Premium is verpakt in plastic kokers van 310 ml (20 kokers/doos).
De houdbaarheid bedraagt 18 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. De houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld.

 Opmerking
-Joint'seal Premium is niet geschikt voor vlakke verlijmingen.
-Toepassing in contact met bitumen, natuurrubber, EPDM of materialen waarbij oliën, weekmakers, plastificeerder of oplosmiddelen kunnen uittreden, dienen te worden vermeden.
-Sterke belasting door tabaksrook of vergelijkbare milieuinvloeden kan een verkleuring van de afdichtingskit tot gevolg hebben.
-Joint'seal Premium is niet overschilderbaar.
-Voor een verbeterde aanhechting op kunststoffen, is de toepassing van Joint'seal Primer aangewezen, voorafgaand aan Joint'seal Premium.
-Bij sterke waterbelasting, voorafgaand contact opnemen met de technische dienst van Cantillana.
-Omwille van het ruime toepassingsgebied en toepassingsvoorwaarden, geldend voor Joint'seal Premium, is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vooraf te testen en in de praktijk te toetsen.
Classificatie
-Getest volgens EN 15651 - deel 1: F EXT-INT 25 LM, resp. F EXT-INT CC 20 LM
-Getest volgens EN 15651 - deel 3: XS 1
-Getest volgens EN 15651 - deel 4: PW EXT - INT 25 LM
-Getest volgens ISO 169381-1 en ASTM C 1248 (Testen op vervuiling van de randzones bij natuursteen voor voegafdichtingskitten)
 
Voorbereiding mengsel
Joint'seal Premium is een gebruiksklaar product.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

Joint'seal Primer
Silicone primer voor kunststoffen.
Toepassingsgebied
Aan te wenden als voorbehandeling vóór het aanbrengen van Joint'seal Premium op kunststoffen.
Samenstelling
Joint'seal Primer is solventhoudend.
Kleur
Transparante vloeistof.
Eigenschappen
Joint'seal Primer is een gebruiksklare primer ter verbetering van de hechting op vele kunststoffen.
Voorbereiding ondergrond
De hechtvlakken moeten proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, oplosmiddelen, conserveermiddelen, water, resten van lijmen en afdichtingskitten en alle bestanddelen die de hechting van Joint'seal Premium nadelig kunnen beïnvloeden.
Reinigen van niet-poreuze ondergronden: d.m.v. een geschikt reinigingsmiddel (afluchttijd respecteren) en pluisvrije doek.
Reinigen van poreuze ondergronden: mechanisch d.m.v. staalborstel of slijpschijf.
Verwerken
Breng een dunne, maar dekkende laag Joint'seal Primer aan met een kwast of een viltkussentje. Overtollige primer vormt een film welke de hechting negatief beïnvloed. Vervolgens dient een minimum wachttijd van 15 minuten, en maximum 24 uur, te worden gerespecteerd.

Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +10 °C en niet hoger dan +30 °C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.
Verbruik
Ongeveer 10 à 20 g/m², afhankelijk van de poreusheid en de oppervlaktegesteldheid van de ondergrond.
Technische kenmerken
Densiteit (volgens ISO 1183-1 bij 23°C)
ca. 0.8 kg/dm³
 
Ventilatietijd (bij 23°C en 50% R.V.)
0 minuten
 
Verpakking
Joint'seal Finish is verpakt in alu flacons van 100 ml.
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C. De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld.


Opmerking
-Ondeskundige toepassing van Joint'seal Primer kan spanningsscheuren in voorgespannen plexiglas en polycarbonaat tot gevolg hebben.
-Geleiachtige of niet homogene primer niet meer gebruiken.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.