Technische metselmortels

Voor specifieke metselproblemen kunt u beroep doen op onze technische metselmortels.

Chronomur 15
Snelhardende metselmortel - 15 min - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Chronomur 15 is bijzonder geschikt voor snel te realiseren metselwerk.
Chronomur 15 kan gebruikt worden voor alle metselwerken met bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwe constructies als in renovaties, zowel binnen als buiten.
Samenstelling
Chronomur 15 is een homogeen mengsel, bestaande uit zand, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: mengsel van o.a. Portlandcement volgens EN 197-1 en aluminaatcement volgens EN 14647.
- Granulaten: gecalibreerd, hersamengesteld zand 0/4 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de verharding van de mortel te verbeteren.
 
Eigenschappen
Chronomur 15 is een droge industriële prestatiemetselmortel, op basis van cement, klaar voor gebruik, en voor algemeen toepassing (type G volgens EN 998-2).
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
± 15 L metselspecie per 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 4 uur
> 1,5 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 4,0 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² tabelwaarde volgens EN 998-2
 
Korrelgroottte
0/4 mm
 
Natte mortel consistentie
170 mm
 
Waterbehoefte
± 12,5 %
 
Luchtgehalte
± 16 %
 
Waterretentie
± 80 %
 
Debiet/opbrengst
± 625 L/ton
 
Verwerkingstijd
ca. 15 minuten
 
Volumemasse verharde mortel
± 1900 kg/m³
 
Verpakking
Chronomur 15 is verpakt:
- in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg per doos; 540 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.
Opmerking
De werken moeten uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichting van het WTCB en de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.Voorbereiding mengsel
Meng Chronomur 15 bij voorkeur mechanisch met ongeveer 12,5 % zuiver water (ong. 3,25 L per zak van 25 kg) tot de geschiktte consistentie is bekomen. Het mengsel moet homogeen, plastisch en klontvrij zijn.
De verwerkingstijd na het mengen is ongeveer 15 minuten (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

  

Isomur
Lichtgewicht metselmortel - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Isomur is een lichtgewicht metselmortel voor het vermetselen van isolerende bouwstenen, zowel lichtgewicht bakstenen, lichtbetonblokken.
Isomur is geschikt voor het realiseren van dragende en niet-dragende muren, buiten en binnen (toepassingstype A en B volgens EN 998-2).
Het metselen met Isomur verhoogt de isolatiewaarde van het metselwerk.
 
Samenstelling
Isomur is een homogeen mengsel samengesteld uit lichtgewicht granulaten, bindmiddelen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: portlandcement volgens EN 197-1, kalk volgens EN 459-1.
- Granulaten: lichtgewicht granulaten 0/4 volgens EN 13055.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Isomur is een droge voorgemengde lichtgewicht metselmortel (type L volgens EN 998-2) geschikt voor isolerend metselwerk.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst van Isomur:
± 950 L metselspecie per ton droge mortel,
± 14 L metselspecie per 15 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 3,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/4 mm
 
Natte mortel consistentie
170 mm
 
Waterbehoefte
± 36 %
 
Luchtgehalte
± 30 %
 
Waterretentie
± 85 %
 
Debiet / opbrengst
± 950 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1150 kg/m³
 
Warmtegeleidbaarheidscoefficient λ volgens EN 1745
< 0,32 W/(m*K)
 
Verpakking
Isomur is verpakt in plastic zakken van 15 kg, gestapeld op europalletten (810 kg/palet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

Classificatie
Isomur is een lichtgewicht metselmortel, type L, van sterkteklasse M10 (CE volgens EN 998-2).
CE-certificaatnr: 0956-CPR-0721
Voorbereiding mengsel
Isomur vermengen met ongeveer 36 % zuiver water (ca. 5,5 L water per zak van 15 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 Veiligheidsrichtlijnen
Isomur bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Refractmur
Vuurvaste metselmortel - M20 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Refractmur kan gebruikt worden voor het metselen van schoorstenen, ovens, pizzaovens, barbecues en open haarden, binnen en buiten.
Refractmur is aanbevolen voor het verwerken van hittebestendige elementen waarbij een hoge sterkte na 24 uur vereist is.
Samenstelling
Refractmur is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, aluminaatcement en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: aluminaatcement volgens EN 14647.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
 
Eigenschappen
Refractmur is een droge voorgemengde metselmortel op basis van aluminaatcement, voor het uitvoeren van vuurvast metselwerk (type G volgens EN 998-2).
Refractmur is bestand tegen temperaturen tot +800 °C.
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de steen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken.
Voor een goede hechting sterk zuigende metselstenen voorbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
Vuurvast metselwerk mag slechts opgewarmd worden na een droogtijd van 28 dagen.
Verbruik
Opbrengst Refractmur:
± 550 L metselspecie per ton droge mortel,
± 14 L metselspecie per 25 kg droge mortel,
± 3 L metselspecie per 5 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 20 volgens EN 998-2
 
Druksterkte na 28 dagen
> 20,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/2 mm
 
Natte mortel consistentie
170 mm
 
Waterbehoefte
± 13 %
 
Luchtgehalte
± 10 %
 
Waterretentie
± 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 550 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1850 kg/m³
 
Hittevastheid
tot +800 °C
 
Verpakking
Refractmur is verpakt:
- in plastic zakken van 5 kg (4 x 5 kg per dozen, 540 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 25 kg, gestapeld op euro-palletten (1200 kg per pallet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en de technische fiche.Classificatie
Refractmur is een metselmortel voor algemene toepassing (type G), van sterkteklasse M20 volgens EN 998-2.
CE-certificaat: 0965-CPR-MM 505.
Voorbereiding mengsel
Refractmur vermengen met ongeveer 13 % zuiver water (ong. 3,25 L water per zak van 25 kg of 0,65 L water per zak van 5 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 1 uur (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Refractmur bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Solid'base
Mortel voor de kimlaag - M 20 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Solid'base is een "stel"mortel voor het waterpas uitzetten van de kimlaag waarop nadien na ongeveer 24 uur lijmmetselwerk kan worden opgetrokken. 
Solid'base is geschikt, voor de kimlaag bestaande uit keramische blokken, cellenbetonblokken of kalkzandstenen.
Samenstelling
Solid'base is samengesteld uit zand, bindmiddelen, toeslagstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 mm, volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie, de kleefkracht, de hechting, en de waterwerendheid van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Solid'base is een droge, mengklare, industriële prestatiemetsel-stelmortel voor het waterpas aanleggen van de kimlaag. De gebruiksklare mortel wordt in silo, bigbags of zakgoed op de bouwplaats gebracht en ter plaatse volautomatisch dan wel met geschikte handmatig bediende mengers gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
Solid'base vertoont een snelle verharding, is krimpgecompenseerd en is waterafstotend ingesteld.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond en de gebruikte kimblokken dienen schoon en vrij te zijn van hechtingsverminderende bestandelen zoals:
- stof,
- vorst en of rijp,
- extreme bezanding,
- leem en vuil,
- verf en oliën.

Bij kimwerken, uitgevoerd bij warm, droog en winderig weer en/of extreem droge of zuigende stenen of ondergronden dienen deze voorbevochtigd te worden, maar mogen niet verzadigd zijn met water bij het verwerken.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur. Tijdens de werken mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Verwerken
De eerste rij blokken plaatsen door gebruik van Solid'base met een truwel. Ongeveer 24 uur wachten voor het plaatsen van de tweede rij.

Voor de volgende rijen, gebruik:

- Voor te verlijmen blokken:
- Cellucim voor het lijmen van lichtgewicht blokken: cellenbetonblokken en kalkzandstenen,
- Porocim voor het lijmen van gekalibreerde (vlakgeslepen) keramische blokken,
- Betocol voor het lijmen van gekalibreerde (vlakgeslepen) lichtgewicht betonblokken.

- Voor te metselen blokken:
- (Silo)Mur 8/2, (Silo)Mur 12/4, (Silo)Mur 20/4, (Silo)Mur 25/4 in functie van de druksterkteklasse en de initiële wateropzuiging van de blokken.

Voor meer informatie over deze producten, raadpleeg de bijbehorende technische fiches.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water.
Uitgeharde mortel kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden van koude, slagregen, wind en van temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst:
- ± 575 L metselspecie per ton droge mortel,
- ± 14,38 L metselspecie per 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Druksterkte na 1 dag
≥ 8 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Druksterkte na 7 dagen
≥ 15 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 23 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Buigtreksterkte na 1 dag
≥ 2,1 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Buigtreksterkte na 7 dagen
≥ 3,0 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
≥ 4,0 N/mm² (verwerking bij ca. 20 °C)
 
Hechtsterkte na 28 dagen (kruisproef)
> 0,15 N/mm² (op referentie kalkzandstenen)
 
Korrelgrootte
0/4 mm
 
Natte mortel consistentie
170 mm
 
Waterbehoefte
± 13 %
 
Luchtgehalte
± 10 %
 
Waterretentie
± 85-90 %
 
Opbrengst / Debiet
± 575 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1950 kg/m³
 
Verpakking
Solid'base is verpakt:
- in papieren zakken van 25 kg gestapeld op europaletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in bigbags van 1200 kg,
- in bulk (silo).

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
Classificatie
Solid'base is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 20 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
 Voorbereiding mengsel
- Zak:

Solid'base vermengen met een dwangmenger of een geschikte elektrische menger met ongeveer 13 % zuiver water (ongeveer 3,25 L water per zak 25 kg) tot de geschikte consistensie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen ongeveer 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20°C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

- Silo:

De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en electriciteit:
- water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir,
- electriciteit: keuze uit 220 V monofazig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefazig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel. Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 l/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

Solid'base Rapid
Mortel voor de kimlaag - snelhardend - M 20 volgens EN 998-2
Verwerken
De eerste rij blokken plaatsen door gebruik van Solid'base Rapid met een truwel. Ongeveer 5 uur wachten voor het plaatsen van de tweede rij.

Voor de volgende rijen, gebruik:

- Voor te verlijmen blokken:
- Cellucim voor het lijmen van lichtgewicht blokken: cellenbetonblokken en kalkzandstenen,
- Porocim voor het lijmen van gekalibreerde (vlakgeslepen) keramische blokken,
- Betocol voor het lijmen van gekalibreerde (vlakgeslepen) lichtgewicht betonblokken.

- Voor te metselen blokken:
- (Silo)Mur 8/2, (Silo)Mur 12/4, (Silo)Mur 20/4, (Silo)Mur 25/4 in functie van de druksterkteklasse en de initiële wateropzuiging van de blokken.

Voor meer informatie over deze producten, raadpleeg de bijbehorende technische fiches.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water.
Uitgeharde mortel kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Voorbereiding mengsel
- Zak:

Solid'base Rapid vermengen bij voorkeur mechanisch met een dwangmenger of een geschikte elektrische menger met ongeveer 11 % zuiver water (ongeveer 2,75 L water per zak 25 kg) tot de geschikte consistensie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen ongeveer 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20°C).
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

- Silo:

De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en electriciteit:
- water: minimaal 2,5 bars waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir,
- electriciteit: keuze uit 220 V monofazig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefazig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer. Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken