Mortels voor smalle tegelvoegen

Deze voegmortels worden toegepast op voegen met een maximumbreedte van 10mm. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Joint'fill Epoxy
Epoxy kleef- en voegmortel voor tegels en mozaïek.
Toepassingsgebied
Joint'fill Epoxy is geschikt het verlijmen en/of opvoegen van tegels op muren of vloeren, in:
-Binnen-en buitenomgeving.
-Zwembaden.
-Badkamers en douches.
-Sauna's of thermen.
-Omgevingen met verhoogde mechanische belasting (bijv. industrie, productiezones).
-Omgevingen met verhoogde chemische belasting (bijv. laboratoria, looierijen, batterijlokalen, ziekenhuizen).
-Voedingsindustrie (bijv. zuivelbedrijven, slachthuizen, industriële keukens, bierbrouwerijen).
 
Samenstelling
Joint'fill Epoxy is een 2-componenten mortel op basis van epoxyharsen, kwartstoevoeging en specifieke toeslagstoffen ter optimalisering van de verwerking.
Kleur
Component A: dichte, gekleurde pasta
Component B: bruingeel transparante viskeuze vloeistof

Joint'fill Epoxy is verkrijgbaar in 4 kleuren: natuurwit, beige, lichtgrijs en antraciet.
Eigenschappen
-Goede chemische bestendigheid (Zie chemische resistentielijst).
-Grote duurzaaamheid en uitstekende mechanische weerstand.
-Goede verwerkbaarheid en gebruiksvriendelijk.
-Makkelijk reinigbaar.
-Krimpvrij.
-Uniforme kleuren die bestand zijn aan weersinvloeden.
Voorbereiding ondergrond
Bij voegen: de ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals water, olie- en vetsporen, cementhuid, lijmresten en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen. De voegen direct na het verlijmen van de tegels en plavuizen gelijkmatig diep en schoon uitkrabben.

De tegellijm of legmortel moet voldoende zijn uitgehard. Raadpleeg hieromtrent de desbetreffende technische fiche.
Tegellijm ten minste 24 uur volledig laten uitharden. Bij toepassing in een traditioneel mortelbed, of dikbed mortelbed, dient de plaatsingsmortel volledig droog te zijn. (ca. 2 a 3 dagen voor een laagdikte van 2 a 3 cm, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en type mortel).
Verwerken
Opvullen van voegen: Breng Joint'fill Epoxy aan met een daarvoor bestemde voegspaan, in diagonale richting, en vul de voegen over de gehele breedte en diepte. Verwijder de overtollige voegmortel met de zijkant van dezelfde voegspaan.

Reiniging: Reinig, naargelang het voegen vordert, het oppervlak in een cirkelvormige beweging, met een, met zuiver water, verzadigde spons of viltdoeken. Spoel de spons regelmatig uit. Wanneer de spons, of viltdoek, volledig zijn verzadigd met harsen, kunnen deze niet langer worden gebruikt.
Bij grote oppervlakken kan het gebruik van een daarvoor bestemde schoonmaakmachine zijn aangewezen.

Zorg ervoor dat het voegproduct niet uit de voeg wordt verwijdert, of dat er resten achterblijven op het tegeloppervlak. Uitgehard product is immers moeilijk te verwijderen.

Belangrijk: De verwerkingstijd, en verwerkingsgemak, zijn sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur. Deze mag niet lager zijn dan +12 °C en niet hoger dan +30 °C. De ideale omgevingstemperatuur, producttemperatuur en ondergrondtemperatuur is gelegen tussen +18 °C en +23 °C. Lagere temperaturen hebben een negatieve invloed op de verwerkbaarheid van het product. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd aanzienlijk.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materieel kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
 
Verbruik
Verbruik naargelang tegelformaat en voegafmetingen.

Theoretisch verbruik bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm, voor tegels met afmetingen:
2 x 2 cm : 1,16 kg/m²
5 x 5 cm : 0,93 kg/m²
10 x 10 cm : 0,47 kg/m²
15 x 15 cm : 0,31 kg/m²
30 x 30 cm : 0,16 kg/m²

Het theoretisch verbruik kan ook worden berekend aan de hand van de volgende formule:
((A+B)/(A × B))×C×D×1,55 = kg/m²

A= Tegellengte (mm)
B= Tegelbreedte (mm)
C= Tegeldikte (mm)
D= Voegbreedte (mm)
Technische kenmerken
Densiteit
± 1,55 kg/dm³
 
Voegbreedtes
van 1 tot 15 mm
 
Verwerkingstijd (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
± 1 uur
 
Begaanbaar (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 24 uur
 
Volledige ingebruikname (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 5 dagen
 
Initiële hechting (volgens EN 12003)
≥ 2 N/mm²
 
Hechting na veroudering door warmte (volgens EN 12003)
≥ 2 N/mm²
 
Hechting na veroudering door water (volgens EN 12003)
≥ 2 N/mm²
 
Slijtweerstand (volgens EN 12808-2)
≤ 250 mm³
 
Buigsterkte na droog bewaren (volgens EN 12808-3)
≥ 30 N/mm²
 
Druksterkte na droog bewaren (volgens EN 12808-3)
≥ 45 N/mm²
 
Krimp (volgens EN 12808-4)
≤ 1,5 mm/m
 
Waterabsorptie na 240 minuten (volgens EN 12808-5)
≤ 0,1 g
 
Diensttemperatuur
-20 °C tot +100 °C
 
 
 
 
Chemische bestendigheid volgens EN 12801-1:
(Testen uitgevoerd bij +23 °C)
 
 
 
 
Chemische bestendigheid: zuren
Permanent contact (28 dagen)-------Kortstondig contact
 
Azijnzuur 2,5%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Azijnzuur 5%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Citroenzuur 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Looizuur 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Melkzuur 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Oliezuur
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Oxaalzuur 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Salpeterzuur 25%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Salpeterzuur 50%
''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Wijnsteenzuur 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Zoutzuur 37%
''''''''''''''''+-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Zwavelzuur 1,5%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Zwavelzuur 50%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Zwavelzuur 96%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Chemische bestendigheid: alkalische oplossingen
 
 
Ammoniak 25%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Natriumbisulfiet 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Natriumhydroxide 50%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Natriumhypochloride >10% actieve chloor
''''''''''''''''+-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Kaliloog 50%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Chemische bestendigheid: geconcentreerde oplossingen
 
 
Calciumchloride
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Natriumchloride
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Natriumhyposulfiet
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Ferrichloride
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Suiker
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Chemische bestendigheid: oliën en brandstoffen
 
 
Benzine
''''''''''''''''+-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Diesel
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Olijfolie
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Smeerolie
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Terpentijn
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Chemische bestendigheid: solventen
 
 
Aceton
''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Ethylalcohol
''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Ethyleenglycol
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Glycerine
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Waterstofperoxide 10%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
Waterstofperoxide 25%
''''''''''''''''+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +''''''''''
 
 
 
 
Legende:
 
 
+ Optimale weerstand
 
 
+- Goede weerstand
 
 
- Zwakke weerstand
 
 
Verpakking
Joint'fill Epoxy is verpakt in emmers van 5 kg (A+B) (500 kg/pallet): comp. A 4,62 kg, comp. B 0,38 kg. De houdbaarheid bedraagt 24 maanden, na
productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en
+30 °C.
Opmerking
-Meng nooit Joint'fill Epoxy met water of solventen.
-Test eerst de reinigbaarheid vooraleer Joint'fill Epoxy toe te passen op bekledingen van bepaalde decoratieve of specifieke aard. Pas het product niet toe op poreuze oppervlakken (bijv. gebakken aarde).
-Respecteer steeds bewegingsvoegen. Joint'seal Premium is hiervoor uitermate geschikt.
-Kleurveranderingen tengevolge van UV-straling, zijn niet uitgesloten.
-Pas geen donkere kleuren toe op onverglaasde grestegels.
-Draag steeds rubberen handschoenen, wanneer u het product verwerkt.
Classificatie
 
Voorbereiding mengsel
Giet de verharder (component B, in plastic zak) volledig in de houder van component A (pasta). Meng vervolgens met een langzaam draaiende elektrische menger (met bij voorkeur spiraalvormige mengkop), tot een homogeen en uniform mengsel wordt bekomen. De verkregen pasta is zeer makkelijk verwerkbaar.
Een te snel draaiende elektrische menger, versnelt het verhardingsproces tengevolge van de exothermische reactie.

Opmerking: Meng enkel volledige verpakkingen (mengverhouding comp A: 100 gewichtdsdelen, comp B: 8 gewichtsdelen)
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 
 

Joint'fill Nanoclean
Flexibele tegelvoegmortel voor voegen van 1 tot 10 mm, conform klasse CG2 WA volgens EN 13888.
Toepassingsgebied
Joint'fill Nanoclean is geschikt voor:
- Binnen- en buitentoepassingen, op vloer en wand.
- Het opvoegen van keramische tegels, natuursteentegels, composiettegels en (glas)mozaïek.
- Het opvoegen van steenstrips, type IW 1.
- Toepassing in droge en vochtige ruimtes, op balkons en terrassen.
- Toepassing in zwembaden.
- Het opvoegen van betegeling, in combinatie met vloerverwarming.
Samenstelling
Joint'fill Nanoclean is een met kunststof gemodificeerde industriële droge mortel op minerale basis.
Voegmortel conform EN 13888, klasse CG2 WA.
Kleur
Beschikbaar in 9 standaardkleuren: polarwit, natuurwit, lichtbeige, beige, lichtgrijs, cementgrijs, antraciet, savannebruin, chocoladebruin.
Eigenschappen
Joint'fill Nanoclean is een hydraulisch hardende, waterafstotende, vorstbestendige, flexibele, waterdampdoorlatende, eenvoudig te verwerken en snel uithardende voegmortel, met verhoogde slijtweerstand, voor voegbreedtes van 1 tot 10 mm en voegdieptes van 3 tot 30 mm. Bij grotere voegbreedtes en dieptes Joint'fill PF toepassen. Joint'fill Nanoclean is schimmelwerend en vuilafstotend.
 
Voorbereiding ondergrond
De ondergronden van tegels, plavuizen en mozaïek moeten proper en rein zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals water, olie- en vetsporen, cementhuid, lijmresten en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen. De voegen direct na het verlijmen van de tegels en plavuizen gelijkmatig diep en schoon uitkrabben.

De tegellijm of legmortel moet voldoende zijn uitgehard. Raadpleeg hieromtrent de desbetreffende technische fiche.
Tegellijm ten minste 24 uur volledig laten uitharden. Bij toepassing in een traditioneel mortelbed, of dikbedmortelbed, dient de plaatsingsmortel volledig droog te zijn. (ca. 48 uren voor een laagdikte van 2 à 3 cm, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid en type mortel).
 
Verwerken
Breng Joint'fill Nanoclean aan met een daarvoor bestemde voegspaan, in diagonale richting, en vul de voegen over de gehele breedte en diepte. Verwijder de overtollige voegmortel met de zijkant van dezelfde voegspaan.
Na het aantrekken van de voegmortel (na ca. 10 à 15 minuten, afhankelijk van de geplaatste tegels) de vloer met een lichtvochtige spons of sponsblad wassen en schoonmaken. Gebruik steeds zuiver water en spoel de spons regelmatig uit.
De overblijvende sporen van voegmortel kunnen de dag nadien makkelijk worden verwijderd met een zachte droge doek, of 1-2 dagen nadien met een cementsluierverwijderaar. Bij gebruik van een cementsluierverwijderaar dienen de voorschriften van de fabrikant te worden nageleefd.

Belangrijk: tijdens de applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materieel kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Verbruik
Verbruik naargelang tegelformaat en voegafmetingen.

Theoretisch verbruik bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm, voor tegels met afmetingen:
5 x 5 cm : 0.96 kg/m²
10 x 10 cm : 0,48 kg/m²
15 x 15 cm : 0,32 kg/m²
30 x 30 cm : 0,16 kg/m²
40 x 40 cm : 0,12 kg/m²
60 x 60 cm : 0,08 kg/m²

Het verbruik kan ook worden berekend aan de hand van de volgende formule:
((A+B)/(A×B))×C×D×1,60 = kg/m²

A = Tegellengte (mm)
B = Tegelbreedte (mm)
C = Tegeldikte (mm)
D = Voegbreedte (mm)
Technische kenmerken
Densiteit verse mortel
2,05 kg/L
 
Debiet/rendement
± 625 L/ton
 
Verwerkingstijd (bij +23°C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
± 45 minuten
 
Begaanbaar (bij +23°C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 3 uren
 
Volledige ingebruikname (bij +23°C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 1 week
 
Slijtweerstand (volgens EN 12808-2)
≤ 1000 mm³
 
Buigsterkte na droog bewaren (volgens EN 12808-3)
≥ 3,5 N/mm²
 
Buigsterkte na vorst/dooi cycli (volgens EN 12808-3)
≥ 3,5 N/mm²
 
Druksterte na droog bewaren (volgens EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
 
Druksterte na vorst/dooi cycli (volgens EN 12808-3)
≥ 15 N/mm²
 
Krimp (volgens EN 12808-4)
≤ 2 mm/m
 
Waterabsorptie na 30 minuten (volgens EN 12808-5)
≤ 5 g
 
Waterabsorptie na 240 minuten (volgens EN 12808-5)
≤ 10 g
 
Verpakking
Joint'fill Nanoclean is verpakt in zakken van 5 kg (4 x 5 kg/doos; 540 kg/pallet) of in zakken van 25 kg voor de kleuren cementgrijs en natuurwit (750 kg/pallet) met een beschermhoes.
De houdbaarheid bedraagt 6 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.
Opmerking
- Joint'fill Nanoclean is niet geschikt voor toepassing in ruimtes die gereinigd worden met hogedrukreinigers en toepassing in ruimtes die blootgesteld worden aan agressieve reinigingsprodukten (zuren). Hiervoor raden wij Joint'fill Epoxy aan.
- Bij toepassing op ruwe en poreuze tegel- of natuursteenoppervlaktes, raden wij aan om vooraf een proefvlak aan te brengen.
- Probeer het aantal verschillende mengsels te beperken; stop nooit halverwege als u een kamer aan het voegen bent, om het werk dan de volgende dag te hervatten.
- Voeg niets anders toe aan het product dan wat aanbevolen wordt in deze technische fiche.
- Wacht in elk geval tot de ondergrond en de tegellijm volledig zijn uitgehard, voordat u de voegwerken aanvangt.
- Uitbloeiingen worden veroorzaakt door vele factoren die elkaar onderling kunnen beïnvloeden tijdens het drogingsproces van de voegmortel. Het water dat voor het mengsel wordt gebruikt is daar één van en wordt een schadelijke factor als er te veel van wordt gebruikt, of als de verschillende mengsels worden voorbereid met verschillende hoeveelheden water. De droogtijd bepaalt ook in belangrijke mate de kleurtoon, omdat deze wordt beïnvloed door de temperatuur en luchtvochtigheid, het restvocht in de bevestigingsmaterialen, zoals tegellijmen, of ondergronden die nog niet volledig droog zijn.
 


Classificatie
 


Voorbereiding mengsel
De mengverhouding voor Joint'fill Nanoclean bedraagt circa 6,25 L zuiver leidingwater voor 25 kg mortelpoeder, en circa 1,25 L zuiver leidingwater voor 5 kg mortelpoeder. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone mengkuip en voeg geleidelijk aan het poeder toe. Meng vervolgens gedurende minstens 3 minuten, met een traag draaiende elektrische menger (<500 tpm), tot een homogene en klontervrije pasta wordt bekomen.

Laat het product na het mengen ongeveer 3 minuten rusten. Meng vervolgens nog even kort vooraleer het te verwerken. De verkregen mortel is zeer makkelijk verwerkbaar.
Veiligheidsrichtlijnen
Joint'fill Nanoclean bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.