Tegellijmpasta

Cera’stick HP is een flexibele tegellijmpasta, die geschikt is voor het verlijmen van muurtegels binnenshuis en steenstrips buitenshuis.

Cera'fix® Paste
Gebruiksklare flexibele dispersielijm voor verlijming van keramische tegels, conform klasse D2 volgens EN 12004.
Toepassingsgebied
Cera'fix® Paste is geschikt voor toepassing op binnenmuren:
-Verlijmen van keramische tegels en (glas)mozaïek.
-Verlijmen van natuursteen en marmer (mits vochtbestendig).
-Verlijmen van tegels op goed aanhechtende oude verflagen.
-Verlijmen van tegels op oude muurtegels.
-Verlijmen van tegels in vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens.

Raadpleeg DTU 52.2 en Cahier des Prescriptions Techniques CPT CSTB 3265_V4 (daterend van mei 2006); CPT 3528_V3 (daterend van mei 2011).
Samenstelling
Cera'fix® Paste is een watergedragen dispersie van acrylaatpolymeren, kwartszanden en specifieke hulpstoffen.
Tegellijmpasta conform EN 12004, klasse D2.
Kleur
Gebroken wit.
Eigenschappen
-Verbeterde hechting.
-Flexibel.
-1-Component; gebruiksklaar.
-Zeer lage VOS uitstoot.


Voorbereiding ondergrond
De ondergronden moeten zuiver zijn, vrij van oliën, vet, verfresten en andere residuen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. De ondergrond dient tevens vrij te zijn van resterend of blijvend vocht.
Eventuele voorafgaande lokale muurherstellingen, of uitvlakkingen, dienen te worden uitgevoerd met producten uit het Betoreno®- of Cement'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond.

Geschikte ondergronden zijn: betonoppervlakken (minstens 28 dagen oud) en volvlak metselwerk, cementpleisters, oude betegeling, gipspleisters, gipskartonplaten en cellenbeton.
Verwerken
Cera'fix® Paste met behulp van de gladde kant van een getande lijmkam uitspreiden op het te betegelen oppervlak en vervolgens met de getande kant grondig inkammen.
Slechts die hoeveelheid Cera'fix® Paste aanbrengen als binnen de duur van de open tijd van de pastalijm kan verwerkt worden om zodoende filmvorming aan het lijmoppervlak te vermijden. Tegels met een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen en uitlijnen.
Grotere tegels, tegels met gladde achterzijde en natuursteentegels verlijmen via het principe van dubbele verlijming (buttering-floating) : de lijm op de ondergrond en aan de achterzijde van de tegels aanbrengen.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30° C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Verbruik
Getande spaan (kam) met vertanding van 6 mm: 3 à 5 kg/m².
 

Technische kenmerken
Densiteit
± 1,8 kg/dm³
 
Vaste stofgehalte
± 79% (in gewicht)
 
Maximum laagdikte
5 mm
 
Open tijd (volgens EN 1346, bij 23°C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
≤ 30 minuten
 
Opvoegen poreuze tegels (bij 23°C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 24 uur
 
Opvoegen niet poreuze tegels (bij 23°C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 3 dagen
 
Initiële hechting (volgens EN 1324)
≥ 1 N/mm²
 
Hechting na veroudering door warmte (volgens EN 1324)
≥ 1,0 N/mm²
 
Hechting na veroudering door water (volgens EN 1324)
≥ 0,5 N/mm²
 
Hechting na veroudering bij hoge temperaturen (volgens EN 1324)
≥ 1,0 N/mm²
 
Verpakking
Cera'fix® Paste is verpakt in emmers van 8 kg (512 kg/pallet) of 25 kg (600 kg/pallet).
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.
 
Opmerking
- Cera'fix® Paste niet toepassen op vloeren en buitenmuren.
- Cera'fix® Paste niet toepassen in zeer vochtige ruimten.
- Eerst een proefvlak aanmaken vooraleer natuursteentegels te verlijmen.
- Cera'fix® Paste niet toepassen op metalen oppervlakken.

Classificatie
 
Voorbereiding mengsel
Cera'fix® Paste is een gebruiksklare pasta.
Vóór gebruik de pasta omroeren tot een homogene massa.
 

Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.