Tegellijmen C1

Deze basis tegellijm wordt zowel binnen als buiten gebruikt, en dat voor zeer veel toepassingen.

Cera'fix® Basic
Dunbedtegellijm met beperkte afglijding voor verlijming van keramische tegels, conform klasse C1 T volgens EN 12004-1.
Toepassingsgebied
Cera'fix® Basic is geschikt voor:
-Verlijmen van keramische tegels met sterk gegroefde of geprofileerde rugzijde.
-Verlijmen van sterk absorberende keramische tegels.
-Binnen en buiten op vloeren, binnenmuren.
-Puntsgewijs verlijmen van isolatieplaten (polystyreen, polyurethaanschuim, rots- of glaswol).
-Verlijmen van geschikte bouwplaten (bijv. gipskartonplaten).
-Verlijmen van tegels op cellenbeton (uitsluitend binnentoepassing).

Raadpleeg DTU 52.2 en Cahier des Prescriptions Techniques CPT CSTB 3265_V4 (mei 2006) et le CPT 3267_V3 (mei 2006).
Samenstelling
Cera'fix® Basic is een met kunststof gemodificeerde industriële droge mortel op minerale basis.
Eigenschappen
Cera'fix Basic is een hydraulisch hardende, vorstbestendige dunbedtegellijm met een hoge standvastheid.
Tegellijm conform EN 12004-1, klasse C1T.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen.
Eventuele voorafgaande lokale herstellingen, of uitvlakkingen, dienen te worden uitgevoerd met producten uit het Betoreno®- of Cement'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond. Voor totale vloeregalisaties dient u de producten van het Nivosol- gamma te gebruiken.

Geschikte ondergronden zijn: betonoppervlakken (minstens 28 dagen oud) en volvlak metselwerk, cementgebonden pleisters, gipspleisters, pleisters op basis van kalk/cement, cementgebonden dekvloeren, dekvloeren met vloerverwarming, cementgebonden egaliseermortels (bv. Nivosol Flex 10 en 40), anhydrietgebonden dekvloeren, oude tegelvloeren, gipskartonplaten en cellenbeton.
Sterk zuigende ondergronden en ondergronden op basis van gips of anhydriet dienen met Cera'prim TG-C te worden voorbehandeld.
Gladde en sterk verdichte, niet-zuigende wand- en vloeroppervlakken zoals bestaande tegeloppervlakken en glad beton, opruwen (bv. zandstralen). Indien op dergelijke oppervlakken dient betegeld te worden met keramische materialen, moet de ondergrond na opruwen en ontstoffen ingestreken worden met Cera'prim HD.

Het restvocht, gemeten met CM-methode, mag volgende waardes niet overschrijden:
Cementchape: 2.0%
Anhydrietchape:0.3%
Verwerken
Cera'fix® Basic met behulp van de gladde kant van een getande lijmkam uitspreiden op het te betegelen oppervlak en vervolgens met de getande kant grondig inkammen.
Slechts die hoeveelheid Cera'fix® Basic aanbrengen als binnen de duur van de open tijd van de lijm kan verwerkt worden om zodoende filmvorming aan het lijmoppervlak te vermijden. Tegels en plavuizen met een licht schuivende beweging in het lijmbed leggen en uitlijnen.
Om tegels te verlijmen groter of gelijk aan 900 cm² is dubbele verlijming altijd aangeraden.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Verbruik
-Getande spaan (kam) met vertanding van 3 mm: ca. 1.5 kg/m².
-Getande spaan (kam) met vertanding van 6 mm: ca. 2.9 kg/m².
-Getande spaan (kam) met vertanding van 8 mm: ca. 3.5 kg/m².


Technische kenmerken
Densiteit
± 1.65 kg/dm³
 
Maximum laagdikte
6 mm
 
Rijptijd (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
5 minuten
 
Verwerkingstijd (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
± 2 uur
 
Open tijd
± 15 minuten
 
Begaanbaar (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 24 uur
 
Opvoegen wanden (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 8 uur
 
Opvoegen vloeren (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 24 uur
 
Initiële hechting
≥ 0.5N/mm²
 
Hechting na veroudering door warmte
≥ 0.5N/mm²
 
Hechting na veroudering door water
≥ 0.5N/mm²
 
Hechting na vorst/dooi cylcli
≥ 0.5N/mm²
 
Verpakking
Cera'fix Basic is verpakt in zakken van 25 kg (1200 kg/palet).
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen.
Opmerking
Gebruik Cera'fix® Basic niet voor volgende toepassingen:
-Voor het verlijmen in combinatie met vloerverwarming. Hiervoor is minimaal een C2-classificatie volgens EN 12004 vereist (Cera'fix® Flex, Cera'Fix® FK 90, Cera'fix® Supraflex).
-Verlijmen van groot formaat tegels.
-Verlijmen op metaal, rubber, PVC, linoleum, hout.
-Voor het verlijmen van natuursteentegels: vooraf een proefvlak aanleggen.

 
Classificatie
 
Voorbereiding mengsel
De mengverhouding voor Cera'fix Basic® bedraagt circa 6.0 L zuiver leidingwater voor 25 kg mortelpoeder. De juiste hoeveelheid aanmaakwater is mede afhankelijk van het type mengtoestel, de mengprocedure en de gewenste consistentie. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone mengkuip en voeg geleidelijk aan het poeder toe. Meng vervolgens gedurende minstens 3 minuten, met een traag draaiende elektrische menger (<500 tpm), tot een homogene en klontervrije pasta wordt bekomen.

Laat het product na het mengen 5 à 10 minuten rusten. Meng vervolgens nog even kort vooraleer het te verwerken. De verkregen pasta is zeer makkelijk verwerkbaar.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.