Dikbedtegellijmen

Dikbedtegellijmen zijn geschikt voor het plaatsen van vloertegels op traditionele wijze. Door het gebruik van Egalfix is er minder kans op vlekken op de ondergrond.

Egalfix®
Leg- en egalisatiemortel.
Toepassingsgebied
Egalfix® is geschikt voor:
-Het leggen van vloertegels volgens traditionele wijze op een vers gestabiliseerd zandbed.
-Het leggen van vloertegels op verharde (zelfnivellerende) cementgebonden dekvloeren.
-Het leggen van vloertegels met variabele dikte.
-Het leggen van natuursteentegels (mits ongevoelig voor verkleuring ten gevolge van vochtinvloeden).
-Het vastzetten van vensterbanken, dorpels en tegelplinten.
-Buiten toepasbaar onder voorwaarden.

Gebruik Egalfix® wit voor het plaatsen van alle licht gekleurde kalksteen, natuursteen en marmer, dit om het risico op vlekvorming te verminderen (WTCB testrappport DE 76249 LMV 91/436)
Samenstelling
Egalfix® is een industriële droge mortel op minerale basis.
Kleur
Grijs of wit poeder.
Eigenschappen
Egalfix® is een hydraulisch hardende leg- en egalisatiemortel voor het plaatsen van vloertegels op traditionele wijze, zowel binnen als buiten.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen.
Eventuele voorafgaande lokale herstellingen, of uitvlakkingen, dienen te worden uitgevoerd met Egalfix® of producten uit het Betoreno®- of Cement'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond en laagdikte.

Sterk zuigende ondergronden dienen te worden voorbevochtigd. De ondergrond niet laten drogen alvorens Egalfix® aan te brengen. De ondergrond zal een donker mat uiterlijk hebben, zonder waterfilm aan het oppervlak. Desgewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van een hechtbrug op minerale basis, type Betoreno® HB 001 of Cera'grip HB. Het aanbrengen van de legmortel dient vervolgens nat in nat te gebeuren.
Gladde en sterk verdichte, niet-zuigende vloeroppervlakken dienen vooraf mechanisch te worden opgeruwd. Desgewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van een hechtbrug op minerale basis, type Betoreno® HB 001 of Cera'grip HB. Het aanbrengen van de legmortel dient vervolgens nat in nat te gebeuren.

Bij het plaatsen van tegels in combinatie met vloerverwarming moeten de technische voorlichtingen hieromtrent in acht genomen worden.
Verwerken
Na het gelijkmatig uitspreiden van de legmortel, kunnen de tegels in het verse mortelbed worden gelegd, en aangedrukt door middel van een rubberen hamer. Het contactoppervlak van de mortel met de tegel dient minstens 80 % van het tegeloppervlak te bedragen. In de hoeken steeds een voeg respecteren die de beweging van het betegelde oppervlak toelaat. De zettings- en uitzettingsvoegen van het bouwwerk dienen doorheen de gehele vloeropbouw te worden gerespecteerd. Bij oppervlakken groter dan 35 m² (of meer dan 8 m lengte) dienen er tevens uitzettingsvoegen te worden voorzien. Niet bewegende voegen kunnen na verharding van de legmortel afgewerkt worden met Joint'fill Nanoclean of Joint'fill Epoxy. Bewegende voegen kunnen worden afgewerkt met Joint'seal Premium.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

Neem bij twijfel contact op met de technische dienst van Cantillana.
Verbruik
± 17 kg poeder per m², per cm laagdikte.
Technische kenmerken
Densiteit
± 1.7 kg/dm³
 
Korrelgroote
0 - 3 mm
 
Gemiddelde minimum laagdikte
12 mm (i.f.v. type ondergrond)
 
Gemiddelde maximum laagdikte
35 mm (i.f.v. type ondergrond)
 
Rijptijd (bij +23 °C ± 2°C en 50% ± 5% R.V.)
5 minuten
 
Verwerkingstijd (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
± 2 uur
 
Begaanbaar (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 48 uur
 
Opvoegen vloeren (bij +23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 48 uur
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 8.0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
≥ 2.0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
≥ 0.2 N/mm² (i.f.v. type ondergrond)
 
Verpakking
Egalfix® is verpakt in zakken van 25 kg (1200 kg/pallet), of 40 kg (1200 kg/pallet), met een beschermhoes. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.
Opmerking
-Het plaatsen van tegels in een mortelbed zonder speciale voorbereidingen is niet aangeraden in combinatie met vloerverwarming.
-Indien een waterdichte laag onder de tegels is vereist, zijn de producten Aqua'block® DS-1K, Aqua'block® DS-2K aangewezen. Raadpleeg de respectievelijke technische fiches voor meer informatie.
-Eerst een proefvlak aanmaken vooraleer natuursteentegels te verlijmen.
-Egalfix® niet toepassen voor het verlijmen van tegels op gevels.
-Egalfix® niet toepassen op ondergronden die sterk werken of onderhevig zijn aan trillingen (metalen oppervlakken, hout,...).
-Voor het plaatsen van of grotere natuursteentegels, raden we Egalfix® Plus aan.

 


Voorbereiding mengsel
De mengverhouding voor Egalfix® grijs bedraagt circa 5.6 L zuiver leidingwater voor 40 kg mortelpoeder, of circa 3.5 L voor 25 kg mortelpoeder. De mengverhouding voor Egalfix® wit bedraagt circa 8.4 L zuiver leidingwater voor 40 kg mortelpoeder, of circa 5.25 L voor 25 kg mortelpoeder. De juiste hoeveelheid aanmaakwater is mede afhankelijk van het type mengtoestel, de mengprocedure en de gewenste consistentie. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone mengkuip en voeg geleidelijk aan het poeder toe. Meng vervolgens gedurende minstens 3 minuten, met een traag draaiende elektrische menger (<500 tpm), tot een homogene en klontervrije pasta wordt bekomen. De verkregen mortel is zeer makkelijk verwerkbaar.
Veiligheidsrichtlijnen
Egalfix® bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

Egalfix® Plus
Leg- en egalisatiemortel met verbeterde eigenschappen.

Toepassingsgebied
Egalfix® Plus is geschikt voor:
-Het leggen van keramische- en composiettegels volgens traditionele wijze, op een vers gestabiliseerde zandbed (chape).
-Het leggen van natuursteentegels (mits ongevoelig voor verkleuring ten gevolge van vochtinvloeden).
-Het leggen van tegels op buitenterrassen.
-Het leggen van alle mogelijke vloertegels binnen op vloerverwarming.
-Het leggen van vloertegels op verharde (zelfnivellerende) cementgebonden dekvloeren.
-Het leggen van vloertegels met variabele dikte.
-Het vastzetten van vensterbanken, dorpels en tegelplinten.
Samenstelling
Egalfix® Plus is een met kunststof gemodificeerde industriële droge mortel op minerale basis.
Kleur
Grijs of wit poeder.
Eigenschappen
Egalfix® Plus is een hydraulisch hardende leg- en egalisatiemortel, met verbeterde hechting, voor het plaatsen van vloertegels op traditionele wijze, zowel binnen als buiten.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen.
Eventuele voorafgaande lokale herstellingen, of uitvlakkingen, dienen te worden uitgevoerd met Egalfix® Plus of producten uit het Betoreno®- of Cement'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond en laagdikte.

Sterk zuigende ondergronden dienen te worden voorbevochtigd. De ondergrond niet laten drogen alvorens Egalfix® Plus aan te brengen. De ondergrond zal een donker mat uiterlijk hebben, zonder waterfilm, en de poriën en gaten zullen geen water bevatten. Desgewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van een hechtbrug op minerale basis, type Betoreno® HB 001 of Cera'grip HB. Het aanbrengen van de legmortel dient vervolgens nat in nat te gebeuren.
Gladde en sterk verdichte, niet-zuigende ondergronden dienen vooraf mechanisch te worden opgeruwd. Desgewenst kan tevens gebruik worden gemaakt van een hechtbrug op minerale basis, type Betoreno® HB 001 of Cera'grip HB. Het aanbrengen van de legmortel dient vervolgens nat in nat te gebeuren.

Bij het plaatsen van tegels, in combinatie met vloerverwarming, moeten de technische voorlichtingen hieromtrent in acht genomen worden.


Verwerken
Na het gelijkmatig uitspreiden van de legmortel, kunnen de tegels in het verse mortelbed worden gelegd, en aangedrukt door middel van een rubberen hamer. Bij grote formaten (vanaf 3600 cm²) en/of "extreme" omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van donkere tegels op een naar het zuiden georiënteerd terras, adviseren wij de achterkant van de tegels in te kammen met tegellijm Cera'fix® Flex, Cera'fix® FK 90 of Cera'fix® Supraflex en deze vers in vers te plaatsen in Egalfix® Plus. Dit om een zo groot mogelijk contactoppervlak (>80% van het tegeloppervlak) te verkrijgen (buttering/floating methode).
In de hoeken steeds een voeg respecteren die de beweging van het betegelde oppervlak toelaat. De zettings- en uitzettingsvoegen van het bouwwerk dienen doorheen de gehele vloeropbouw te worden gerespecteerd. Bij oppervlakken groter dan 50 m² (of meer dan 8 m lengte) dienen er tevens uitzettingsvoegen te worden voorzien. Niet bewegende voegen kunnen na verharding van de legmortel afgewerkt worden met Joint'fill Nanoclean of Joint'fill Epoxy. Bewegende voegen kunnen worden afgewerkt met Joint'seal Premium.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

Neem bij twijfel contact op met de technische dienst van Cantillana.
Verbruik
± 17 kg poeder per m², per cm laagdikte.
Technische kenmerken
Densiteit
± 1.7 kg/dm³
 
Korrelgroote
0 - 3 mm
 
Gemiddelde minimum laagdikte
12 mm (i.f.v. type ondergrond)
 
Gemiddelde maximum laagdikte
35 mm (i.f.v. type ondergrond)
 
Rijptijd (bij +23 °C ±2 °C en 50% ±5% R.V.)
5 minuten
 
Verwerkingstijd (bij 23 °C ±2 °C en 50% ±5% R.V.)
± 1 uur
 
Begaanbaar (bij +23 °C ±2 °C en 50% ±5% R.V.)
na ± 48 uur
 
Opvoegen wanden (bij +23 °C ±2 °C en 50% ±5% R.V.)
na ± 48 uur
 
Opvoegen vloeren (bij +23 °C ±2 °C en 50% ±5% R.V.)
na ± 48 uur
 
Druksterkte na 3 dagen
≥ 5.0 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
≥ 10.0 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 15.0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
≥ 3.5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
≥ 1.0 N/mm² (i.f.v. type ondergrond)
 


Verpakking
Egalfix® Plus is verpakt in zakken van 25 kg (1200 kg/palet). De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.Opmerking
-Het plaatsen van tegels in een mortelbed zonder speciale voorbereidingen is niet aangeraden in combinatie met vloerverwarming.
-Indien een waterdichte laag onder de tegels is vereist, zijn de producten Aqua'block DS-1K, Aqua'block DS-2K aangewezen. Raadpleeg de respectievelijke technische fiches voor meer informatie.
-Gebruik Egalfix® Plus Wit voor het plaatsen van alle licht gekleurde kalksteen, natuursteen en marmer, dit om het risico op vlekvorming te verminderen. Steeds vooraf een proefvlak aanmaken.
-Egalfix® Plus niet toepassen op ondergronden die sterk werken of onderhevig zijn aan trillingen (metalen oppervlakken, hout,...).Voorbereiding mengsel
De mengverhouding voor Egalfix® Plus bedraagt circa 3.5 L voor 25 kg mortelpoeder. De juiste hoeveelheid aanmaakwater is mede afhankelijk van het type mengtoestel, de mengprocedure en de gewenste consistentie. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone mengkuip en voeg geleidelijk aan het poeder toe. Meng vervolgens gedurende minstens 3 minuten, met een traag draaiende elektrische menger (<500 tpm), tot een homogene en klontervrije pasta wordt bekomen.

Laat het product na het mengen 5 à 10 minuten rusten. Meng vervolgens nog even kort vooraleer het te verwerken. De verkregen mortel is zeer makkelijk verwerkbaar.Veiligheidsrichtlijnen
Egalfix® Plus bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.